แบบระบบไฟฟ้าที่ดี เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ดีเพื่อความปลอดภัยและความคงทน

ระบบไฟฟ้ากำลังที่ออกแบบต้องให้ความปลอดภัยอย่างสูงต่อผู้ปฏิบัติงาน ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และต่อสถานที่โครงการไซด์งานไฟฟ้า การที่ระบบไฟฟ้าจะสามารถให้ความปลอดภัยอย่างสูงได้นั้นผู้ออกแบบจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่ใช้กันมากในระบบไฟฟ้าคือ National Electrical Code (NEC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และต้องปฏิบัติตามาตรฐานของประเทศ ตามข้อกำหนดของทางการไฟฟ้าท้องถิ่นด้วย ในด้านการออกแบบ การติดตั้งวัสดุ การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าและการจัดอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบจะต้องเข้าใจในรายละเอียดของข้อกำหนดต่างๆ เป็นอย่างดี และรู้ถึงสถานประกอบการที่จะออกแบบ กระบวนการผลิตตามขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสามารถออกแบบระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยได้

ค่าลงทุนเริ่มแรกที่ต่ำที่สุด Minimum initial investment

งบประมาณของเจ้าของโครงการจะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญชองโครงการว่าผู้ออกแบบควรจะเลือกระบบใด การที่จะสามารถลดค่าลงทุนเริ่มแรกได้นั้นจะต้องพิจารณาถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ พื้นที่ว่างที่ต้องใช้สำหรับอุปกรณ์ เช่น พื้นที่กว้าง ยาว ลึก ของตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า ตู้เมนเบรกเกอร์ ตู้มิเตอร์ย่อย เพื่อให้ทราบถึงค่าเริ่มต้นของค่าใช้จ่าในระบบไฟฟ้าได้

ระบบไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง Maximum service continuity

ระดับของความต้องการไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและความเชื่อถือได้ reliability ของระบบไฟฟ้านั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของโหลด สถานประกอบการและกระบวนการผลิต เช่น สำนักงานขนาดเล็กๆอาจจะยอมให้ไฟฟ้าดับได้หลายชั่วโมง ส่วน สำนักงานขนาดใหญ่ หรือ โรงงานขนาดใหญ่ อาจจะยอมให้ไฟดับได้ในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ เนื่องจากมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตที่ได้วางแผนไว้ นอกจากนี้ โรงพยาบาล มีโหลดสำคัญอยู่มากไม่สามารถให้ไฟฟ้าดับได้เกิน10นาที นอกจากนี้ โหลดคอมพิวเตอร์ หรือ หน่วยงานระบบคอมพิวเตอร์ ก็ไม่สามารถให้ไฟฟ้าขาดหายไปได้เลย

เครดิตสินเชื่อดีมีประโยชน์กับชีวิตอย่างไร

โลกยุคดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กิจกรรมในชีวิตคนเราตั้งแต่เช้าจรดเย็นถูกบันทึกเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งประวัติการชำระเงินถือเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่สถาบันการเงินให้ความสำคัญในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพราะต้องดูว่าเมื่อปล่อยสินเชื่อไปแล้วมีโอกาสได้รับเงินคืนมากน้อยแค่ไหน หากเจอลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินไม่ดี สถาบันการเงินก็มักปฏิเสธการให้สินเชื่อ ในทางกลับกันหากเจอลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินดีมาโดยตลอด สถาบันการเงินก็มักปล่อยสินเชื่อให้ เพราะถือว่าเป็นลูกค้าที่มีเครดิตการเงินดีนั่นเอง
เหตุผลที่คนเราต้องพยายามรักษาเครดิตการเงินดีไว้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพราะความต้องการใช้เงินไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่มีในแต่ละช่วงอายุ ตอนเด็กได้ค่าขนมไปโรงเรียนแต่ไม่ค่อยได้ใช้อะไร จึงมีเงินเหลือเอาไปฝากธนาคาร พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เข้าสู่วัยทำงาน ภาระต่างๆ ก็ทยอยเข้ามาเป็นระยะ ตั้งแต่ออกรถยนต์เพื่อใช้ไปทำงาน จัดงานแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณี ซื้อบ้านใหม่ไว้เป็นเรือนหอ และกู้ยืมเงินมาลงทุน เป็นต้น

ซึ่งวัยทำงานมักจำเป็นต้องขอสินเชื่ออยู่บ่อย ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายก้อนโต พอย่างเข้าสู่วัยเกษียณความต้องการใช้เงินจะลดลง เพราะสิ่งที่ต้องการหลายอย่างมีแล้ว ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ขึ้นอยู่กับว่าเจ็บป่วยเป็นโรคอะไร ต้องใช้เงินมารักษามากน้อยแค่ไหน จึงเป็นเหตุผลที่เราควรรักษาเครดิตการเงินดียิ่งชีพ เพื่อให้ฐานะการเงินเติบโตอย่างมั่งคั่งและมั่นคง

อย่างที่เกริ่นไปในยุคดิจิทัลข้อมูลข่าวสารส่งถึงกันหมดอย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลประวัติการชำระเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมถึงการชำระเงินในระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสาร จะถูกเก็บรวบรวมมาที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่า “เครดิตบูโร” นั่นเอง ทำให้สถาบันการเงินสามารถเห็นประวัติการชำระเงินของผู้ขอสินเชื่อได้อย่างละเอียดโดยไม่ต้องเคยเป็นลูกค้ากันมาก่อน ดังนั้น เราจึงควรรักษาประวัติการชำระเงินที่ดีโดยเวลามีใบแจ้งหนี้ส่งมาก็ควรชำระเงินให้ทันกำหนด ผมมองว่าเครดิตบูโรเปรียบเหมือนหน้าต่างที่เผยให้เห็นความน่าเชื่อถือทางการเงิน สมมุติว่าเคยมีประวัติการใช้บัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยชำระเงินดีมาโดยตลอด การขอสินเชื่อใหม่มักไม่ค่อยมีปัญหา เพราะสั่งสมความน่าเชื่อถือทางการเงินมานาน แต่ทั้งนี้สถาบันการเงินยังใช้หลักเกณฑ์อื่นมาพิจารณาประกอบด้วย อาทิเช่น อาชีพการงานมั่นคง รายได้เข้ามาสม่ำเสมอ หนี้สินรวมต่อรายได้ และภาระผ่อนชำระรวมไม่เกินเกณฑ์ เป็นต้น

เครดิตการเงินดีเป็นใบเบิกทางเข้าสู่ระบบสินเชื่อได้ ลองมาดูกันครับว่ามีประโยชน์กับชีวิตด้านใดบ้าง

รับสิทธิประโยชน์เต็มที่จากบัตรเครดิต
บัตรเครดิตมักเป็นวิธีการชำระเงินที่คุ้มค่ามากที่สุด เพราะยังไม่ต้องจ่ายเงินไปในทันทีรอใบแจ้งหนี้มาค่อยไปจ่าย ได้รับคะแนนสะสมจากทุกการใช้จ่าย และที่สำคัญมักมีโปรโมชั่นส่วนลดเงินคืนแรง ๆ อยู่เป็นประจำ โดยสถาบันการเงินจะออกบัตรเครดิตให้กับผู้ที่มีเครดิตการเงินดีและมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน ซึ่งปัจจุบันมีคนไทยถือบัตรเครดิตเพียงแค่ 6 ล้านคนเศษ
วงเงินสินเชื่อได้เต็มที่ตามรายได้
ปกติการอนุมัติสินเชื่อมักมีการจำแนกลูกค้าโดยการให้คะแนนจากข้อมูลต่างๆ (Credit Score)โดยเฉพาะประวัติการชำระเงินเพื่อพิจารณาการให้วงเงินสินเชื่อ ถ้าได้รับคะแนนสูงก็หมายความว่ามีโอกาสได้รับวงเงินเต็มที่ตามรายได้ของผู้ขอกู้ หากไม่ต้องการใช้เยอะก็สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอลดวงเงินลงมาได้ตามต้องการ
ขอสินเชื่อได้ต่อเนื่องไม่มีปัญหา
คนเรามีความต้องการสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ การซื้อของชิ้นใหญ่อย่างบ้านและรถมักจำเป็นต้องขอสินเชื่อ หากมีเครดิตดีก็ไม่มีปัญหาในการขอสินเชื่อหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างเช่น แต่งงานแยกครอบครัว อยากซื้อรถยนต์ส่วนตัว ซื้อคอนโดใกล้ที่ทำงาน และซื้อบ้านใกล้บ้านพ่อแม่ ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ต้องดูรายได้และเงินออมด้วยว่าจ่ายไหวไหม
ขยายขนาดการลงทุนด้วยพลังทวี
การใช้เงินเก็บของตนเองก็สามารถลงทุนได้ในระดับนึง แต่ถ้ามีเครดิตการเงินดีก็สามารถหยิบยืมเงินคนอื่นมาลงทุนได้ ซึ่งคนอื่นก็มักจะเป็นสถาบันการเงินที่ไปขอสินเชื่อมาเพิ่มขนาดการลงทุนอีกหลายเท่าตัว ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนเติบโตก้าวกระโดด เปรียบเหมือนมีพลังทวี (Leverage) ขยายขนาดธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ต้องดูให้ดีลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงขาดทุนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

นี่คือเหตุผลทั้งหมดของเครดิตการเงินดีมีประโยชน์ ที่อยากให้ผู้อ่านตั้งใจบริหารเครดิตด้านการเงินของตัวเองให้ดี รับรองว่าโอกาสดี ๆ จะเข้ามีเยอะเลยละครับ

ควรเลือกสระว่ายน้ำแบบไหนปลอดภัยต่อลูก

1.สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ

เป็นระบบควบคุมความสะอาดของน้ำด้วยระบบเกลือ โดยใช้เครื่องผลิตคลอรีนอัตโนมัติจากเกลือ (Salt Water Chlorinator) ระบบนี้จะใช้เกลือธรรมชาติ ในการฆ่าเชื้อโรคแทนคลอรีน โดยอาศัยวิธีทางไฟฟ้า ที่เรียกว่า Electrolysis เกิดเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ และเกลือ NaCl กลับคืนมา เหมาะสำหรับเด็กเล็ก

2.สระว่ายน้ำระบบโอโซน

เป็นระบบที่นำเอาก๊าซ โอโซน ซึ่งผลิตจากเครื่องอัดอากาศ มาบำบัดน้ำในสระ มีประสิทธิภาพสูง สามารถฆ่าเชื้อโรคในระยะเวลาอันสั้นกว่าระบบอื่นและไม่มีสารเคมีทุกชนิดตกค้างในน้ำ เหมาะสำหรับเด็กเล็ก

3.สระว่ายน้ำระบบคลอรีน

เป็นระบบฆ่าเชื้อโรคที่มีราคาถูก และนิยมใช้กันมากที่สุด คลอรีนที่ใช้อยู่ในรูปของเหลว เม็ด และผงคลอรีน โดยคลอรีนจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เมื่อน้ำมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 7.2 – 7.8 เนื่องจากสารคลอรีนอาจมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง ดังนั้นการละลายคลอรีนจึงควรทำในช่วงเย็นหลังจากที่ใช้สระเสร็จแล้ว และต้องเปิดเครื่องกรองทิ้งไว้อย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง การปรับค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่ให้บริการ ให้ทำทุกวัน โดยมีค่าปริมาณคลอรีนอยู่ที่ 3 ppm ในฤดูร้อน เพราะอากาศร้อนคลอรีนจะสลายตัวเร็ว และ 2 ppm ในฤดูฝน และฤดูหนาว เหมาะกับเด็กโตขึ้นไป

ไม่ว่าลูกคุณจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ สิ่งสำคัญที่สุดคือ เลือกสระที่ได้มาตรฐานความสะอาด เพราะลูกอาจกลืนน้ำเข้าไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หากสระไม่ได้มาตรฐานความสะอาด เมื่อมีผู้แพร่เชื้อลงไปใช้สระน้ำนั้น ทำให้เชื้อโรคที่ออกมาทางน้ำมูก น้ำลายไม่ถูกทำลายโดยคลอรีนที่มีน้อยเกินไป อาจทำให้ลูกรักของเราติดเชื้อเกิดเป็นโรคติดต่อได้ เช่น หวัด ตาแดง อาเจียนหรือท้องร่วง ในทางตรงกันข้ามหากใส่คลอรีนมากเกินไปอาจมีปัญหาตาอักเสบหรือผิวหนังอักเสบจากสารเคมีได้ และต้องมีผู้มีความรู้จริงที่สามารถช่วยชีวิตกรณีเด็กจมน้ำ อยู่ประจำสระตลอดเวลาที่มีการเรียนว่ายน้ำ

เพิ่มเติม : dekshopping