ควรเลือกสระว่ายน้ำแบบไหนปลอดภัยต่อลูก

1.สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ

เป็นระบบควบคุมความสะอาดของน้ำด้วยระบบเกลือ โดยใช้เครื่องผลิตคลอรีนอัตโนมัติจากเกลือ (Salt Water Chlorinator) ระบบนี้จะใช้เกลือธรรมชาติ ในการฆ่าเชื้อโรคแทนคลอรีน โดยอาศัยวิธีทางไฟฟ้า ที่เรียกว่า Electrolysis เกิดเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ และเกลือ NaCl กลับคืนมา เหมาะสำหรับเด็กเล็ก

2.สระว่ายน้ำระบบโอโซน

เป็นระบบที่นำเอาก๊าซ โอโซน ซึ่งผลิตจากเครื่องอัดอากาศ มาบำบัดน้ำในสระ มีประสิทธิภาพสูง สามารถฆ่าเชื้อโรคในระยะเวลาอันสั้นกว่าระบบอื่นและไม่มีสารเคมีทุกชนิดตกค้างในน้ำ เหมาะสำหรับเด็กเล็ก

3.สระว่ายน้ำระบบคลอรีน

เป็นระบบฆ่าเชื้อโรคที่มีราคาถูก และนิยมใช้กันมากที่สุด คลอรีนที่ใช้อยู่ในรูปของเหลว เม็ด และผงคลอรีน โดยคลอรีนจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เมื่อน้ำมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 7.2 – 7.8 เนื่องจากสารคลอรีนอาจมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง ดังนั้นการละลายคลอรีนจึงควรทำในช่วงเย็นหลังจากที่ใช้สระเสร็จแล้ว และต้องเปิดเครื่องกรองทิ้งไว้อย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง การปรับค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่ให้บริการ ให้ทำทุกวัน โดยมีค่าปริมาณคลอรีนอยู่ที่ 3 ppm ในฤดูร้อน เพราะอากาศร้อนคลอรีนจะสลายตัวเร็ว และ 2 ppm ในฤดูฝน และฤดูหนาว เหมาะกับเด็กโตขึ้นไป

ไม่ว่าลูกคุณจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ สิ่งสำคัญที่สุดคือ เลือกสระที่ได้มาตรฐานความสะอาด เพราะลูกอาจกลืนน้ำเข้าไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หากสระไม่ได้มาตรฐานความสะอาด เมื่อมีผู้แพร่เชื้อลงไปใช้สระน้ำนั้น ทำให้เชื้อโรคที่ออกมาทางน้ำมูก น้ำลายไม่ถูกทำลายโดยคลอรีนที่มีน้อยเกินไป อาจทำให้ลูกรักของเราติดเชื้อเกิดเป็นโรคติดต่อได้ เช่น หวัด ตาแดง อาเจียนหรือท้องร่วง ในทางตรงกันข้ามหากใส่คลอรีนมากเกินไปอาจมีปัญหาตาอักเสบหรือผิวหนังอักเสบจากสารเคมีได้ และต้องมีผู้มีความรู้จริงที่สามารถช่วยชีวิตกรณีเด็กจมน้ำ อยู่ประจำสระตลอดเวลาที่มีการเรียนว่ายน้ำ

เพิ่มเติม : dekshopping